OH MY GIRL Arin的DAMIANI畫報成爲了話題!

4日,女組合‘OH MY GIRL’成員Arin跟100年以上傳統的意大利珠寶名牌'DAMIANI'一起合作的畫報公開了。
▲圖片出處:DAMIANI

www.damiani.com