TWICE的'TIME TO TWICE'預告成爲了話題!

在女組合'TWICE'的真人秀'TIME TO TWICE'的預告公開了,那個預告吸引了許多網友們的關注。


▲圖片出處:TWICE公式YouTube頻道

www.youtube.com/c/TWICE