TWICE 彩瑛的文身照片成爲了話題!

在女組合'TWICE'的真人秀'TIME TO TWICE'登場的成員彩瑛的文身照片吸引了許多粉絲們的關注。▲圖片出處:TWICE公式YouTube頻道  

www.youtube.com/c/TWICE